Hasło:

ocyganić

HasłoOkreślenie hasła
ocyganićrozmyślnie wprowadzić kogoś w błąd
ocyganićoszukać
ocyganićnabrać
ocyganićpot. oszukać, okłamać, ołgać
ocyganićnaciągnąć, ponaciągać, okpić
ocyganićodrwić, wykiwać, wykołować
ocyganićwymanewrować, naciąć, rąbnąć
ocyganićoszkapić, okantować, wykantować
ocyganićpodejść, zbajtlować, oszachrować
ocyganićposp. oszwabić, orżnąć
ocyganićobełgać
ocyganićwprowadzić kogoś w błąd
ocyganićwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
ocyganićwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
ocyganićwystawić kogoś do wiatru
ocyganićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
ocyganićzrobić komuś wodę z mózgu, wystrychnąć kogoś na dudka