Hasło:

ołgać

HasłoOkreślenie hasła
ołgaćokłamać, oszukać, okpić
ołgaćodrwić, oszachrować, poszachrować
ołgaćzaszachrować, ocyganić, zwieść
ołgaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić
ołgaćokantować, wykantować, wykiwać
ołgaćwykołować, nabrać, bujnąć
ołgaćzbujać, naciąć, zbajtlować
ołgaćrąbnąć, złudzić
ołgaćposp. oszwabić
ołgaćobełgać, wystrychnąć kogoś na dudka
ołgaćwprowadzić kogoś w błąd
ołgaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
ołgaćwystawić kogoś
ołgaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
ołgaćwystawić kogoś do wiatru
ołgaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
ołgaćzrobić komuś wodę z mózgu