Hasło:

niewygodny

HasłoOkreślenie hasła
niewygodnynie zapewniający, nie dający wygód
niewygodnyniedogodny
niewygodnynieporęczny
niewygodnyprzeszkadzający swą obecnością
niewygodnyuciążliwy
niewygodnydolegliwy, kłopotliwy, ciężki
niewygodnyniekorzystny, niefunkcjonalny, niepraktyczny
niewygodnyniepożądany, nieproszony, niechciany
niewygodnyzbędny, zbyteczny, niepotrzebny
niewygodnynieprzydatny, bezużyteczny, nieużyteczny
niewygodnybezcelowy, niemile widziany