Hasło:

niedostrzegalny

HasłoOkreślenie hasła
niedostrzegalnynie dający się dostrzec
niedostrzegalnyniedostępny dla wzroku
niedostrzegalnyniewidzialny
niedostrzegalnynie dostrzeżony
niedostrzegalnyledwo widoczny
niedostrzegalnyniezauważalny, niewidoczny, niepostrzegalny
niedostrzegalnydyskretny, subtelny, nieuchwytny
niedostrzegalnynieznaczny, słaby, bezobjawowy
niedostrzegalnynie rzucający się w oczy