Hasło:

nieczytelny

HasłoOkreślenie hasła
nieczytelnynie dający się odczytać
nieczytelnytrudny do odczytania
nieczytelnyniewyraźny
nieczytelnytrudny do zrozumienia
nieczytelnyniekomunikatywny
nieczytelnyzamazany, rozmazany
nieczytelnyrozmyty, rozlany
nieczytelnynp. motyw niejasny, nieklarowny, nieprzejrzysty
nieczytelnyniezrozumiały, nieprecyzyjny, nieprzystępny
nieczytelnyzawiły, mętny, mglisty
nieczytelnypokrętny, kręty, enigmatyczny
nieczytelnydwuznaczny, niejednoznaczny, pytyjski
nieczytelnywymijający, niestrawny, przyciężkawy