Hasło:

nakopać

HasłoOkreślenie hasła
nakopaćnp. kartofli; ukopać, wykopać
nakopaćdokopać, skopać, zbić, pobić
nakopaćstłuc, zlać, nalać, dolać
nakopaćwygrzmocić, dołożyć, naprać, sprać (kogoś na kwaśne jabłko)
nakopaćdowalić, sflekować, dobrać komuś się do skóry
nakopaćdać komuś w skórę, przetrzepać lub wygarbować komuś skórę
nakopaćpogruchotać, poprzetrącać, porachować, przetrącić komuś gnaty(kości)
nakopaćdać komuś łupnia, zrobić z kogoś marmoladę