Hasło:

nałożyć

HasłoOkreślenie hasła
nałożyćumieścić, położyć coś na czymś
nałożyćrozsmarować cienką warstwą
nałożyćobciążyć kogoś czymś
nałożyćwłożyć coś na siebie, na kogoś
nałożyćubrać się w coś, ubrać kogoś w coś
nałożyćdodać, dołożyć czegoś, dać więcej niż się należy
nałożyćnakłaść, ponakładać, położyć, umieścić, ułożyć, naładować
nałożyćzaładować, władować, nawalić, wrzucić
nałożyćnawrzucać, powrzucać, natkać, utkać
nałożyćnp. karę, obowiązki; obciążyć, obarczyć, wymierzyć, przygnieść
nałożyćnp. krem ; nasmarować, posmarować, osmarować, nanieść
nałożyćnp. krem ; pomazać, oblepić, pooblepiać
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać
nałożyćnp. koszulę; narzucić, ponarzucać, zarzucić, wrzucić na siebie