Hasło:

molekularny

HasłoOkreślenie hasła
molekularnydział fizyki tłumaczący właściwości ciał ruchem i właściwościami molekuł
molekularnyodnoszący się do molekuły
molekularnywłaściwy molekułom
molekularnycząsteczkowy
molekularnydrobinowy