Hasło:

mglisty

HasłoOkreślenie hasła
mglistyzamglony, mgławy, przymglony
mglistypełen mgły, przesycony mgłą
mglistynp. zarys zamglony, rozlany, rozmazany
mglistyzamazany, rozmyty
mglistyniewyraźny, nieostry
mglistynp. wywód mętny, mętniacki, pogmatwany
mglistyzawiły, zawikłany, powikłany
mglistyzagmatwany, mgławicowy, aluzyjny
mglistyniejasny, wymijający, ogólnikowy
mglistypokrętny, kazuistyczny, niedopowiedziany
mglistyniekonkretny, nieprecyzyjny, dwuznaczny
mglistyniejednoznaczny, wieloznaczny, nieklarowny
mglistynieprzejrzysty, nieczytelny, niezrozumiały
mglistynieprzystępny, niestrawny, przyciężkawy