Hasło:

mętny

HasłoOkreślenie hasła
mętnyzawierający męty, zmętniały, mętnawy
mętnyprzymętniały, zmatowiały, pomatowiały
mętnyzmącony, nieprzejrzysty, nieprzezroczysty
mętnynieklarowny, przymglony, zamglony
mętnymglisty, zbełtany
mętnysłabo widoczny, przymglony, przytłumiony
mętnysłaby, nieostry, rozmazany
mętnyzamazany, rozmyty, rozlany
mętnyniewyraźny, niewyrazisty
mętnypełen zamętu, mętniacki, zagmatwany, pogmatwany
mętnyzawiły, mglisty, mgławy
mętnymgławicowy, kazuistyczny, pytyjski
mętnydwuznaczny, niejednoznaczny, chaotyczny
mętnybezładny, bezplanowy, bałaganiarski
mętnyprzyciężkawy, nieprzystępny, niekomunikatywny
mętnyniejasny, niezrozumiały, nieprecyzyjny
mętnynieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
mętnyniewyraźny, niespójny, niezborny
mętnynieskładny, pełen zamętu
mętnyniedokładny, niesprecyzowany, nieokreślony, niedookreślony
mętnyniebudzący zaufania, podejrzany, niepewny
mętnyniejasny, śliski, grząski
mętnyszemrany, trefny
mętnyposp. lewy, śmierdzący