Hasło:

leżeć

HasłoOkreślenie hasła
leżećspoczywać, polegiwać, leżakować
leżećbyć położonym, znajdować się, mieścić się, tkwić, zajmować miejsce
leżećrozpościerać się, rozciągać się, słać się
leżećścielić się, pokrywać, zalegać
leżećo ubraniu, towarzystwie: pasować, konweniować, odpowiadać
leżećo ubraniu, towarzystwie: przypadać do gustu lub smaku