Hasło:

konweniować

HasłoOkreślenie hasła
konweniowaćpasować, satysfakcjonować
konweniowaćpodobać się, czynić zadość wymogom
konweniowaćbyć na rękę, przypaść komuś do gustu lub smaku