Hasło:

komparatystyczny

HasłoOkreślenie hasła
komparatystycznyodnoszący się do komparatystyki
komparatystycznypolegający na zastosowaniu komparatystyki
komparatystycznyporównawczy