Hasło:

komisyjny

HasłoOkreślenie hasła
komisyjnydokonywany w komisji
komisyjnyodnoszący się do komisji
komisyjnydokonywany przez komisję