Hasło:

jeść

HasłoOkreślenie hasła
jeśćwymiatać z talerza
jeśćodżywiać się
jeśćo owadach ; żądlić, kąsać, gryźć, ciąć, ucinać, kłuć
jeśćjadać, pojadać, podjadać, zajadać, konsumować, spożywać
jeśćposilać się, pożywiać się, dożywiać się, odżywiać się, żywić się
jeśćkarmić się, dokarmiać się, odkarmiać się, napychać się, opychać się
jeśćzapychać się, paść się, papusiać, pochłaniać, pogryzać, przegryzać
jeśćzakąszać, chrupać, rąbać, pałaszować, wsuwać, wcinać, zmiatać
jeśćmłócić, żreć, wtranżalać, szamać, wtrząchać, wtrajać, ćpać
jeśćobżerać się, przeżerać się, zażerać się, dogadzać brzuchowi
jeśćwsuwać pożywienie
jeśćwyjadać
jeśćżreć
jeśćsycić głód
jeśćsycić się
jeśćobżerać się
jeśćwcinać
jeśćkosztować jedzenie
jeśćwpieprzać
jeśćpopychać konsumpcyjnie
jeśćkonsumować jedzenie
jeśćprzekąszać
jeśćposilać się
jeśćkarmić się
jeśćzapychać
jeśćrąbać jedzenie z apetytem
jeśćdojadać
jeśćzmiatać pokarm