Hasło:

interpolować

HasłoOkreślenie hasła
interpolowaćdokonywać interpolacji matematycznej
interpolowaćprzekształcać tekst pierwotny przez dodanie zwrotów z poza orginału