Hasło:

euphasia

HasłoOkreślenie hasła
Euphasia... superba; łac; kryl; skorupiak morski z podgromady pancerzowców