Hasło:

bezpłodny

HasłoOkreślenie hasła
bezpłodnyw przenośni : zbędny, bezproduktywny, nieproduktywny, nieefektywny
bezpłodnyniezdolny do rozrodu, nie wytwarzający owoców, niepłodny
bezpłodnypot. nie dający wyników; bezowocny, bezskuteczny
bezpłodnyw przenośni : bezcelowy, niecelowy, akademicki
bezpłodnyw przenośni :niepotrzebny, bezużyteczny, nieużyteczny, nieprzydatny
bezpłodnyw przenośni : nieskuteczny, nadaremny, daremny, próżny
bezpłodnyjałowy, bezdzietny
bezpłodnynp. o glebie; wyjałowiały, nieurodzajny, chudy, płonny