Hasło:

amatorski

HasłoOkreślenie hasła
amatorskiodnoszący się do amatora
amatorskisamorodny, domorosły, domowego chowu
amatorskipółprofesjonalny, niespecjalistyczny
amatorskihobbystyczny, nieprofesjonalny
amatorskiniewyrobiony, niefachowy, nienaukowy, partyzancki
amatorskilaicki, grafomański, niewprawny
amatorskipoczątkujący, niedoświadczony, nowicjuszowski, debiutancki
amatorskidyletancki