Hasło:

żreć

HasłoOkreślenie hasła
żrećpałaszować
żrećkonsumować jedzenie
żrećo zwierzętach: jeść
żrećjeść łapczywie i niechlujnie
żrećo rdzy: przeżerać
żrećwywoływać pieczenie
żrećopanowywać, męczyć kogoś
żrećtrawić, niszczyć przepalać
żrećwtryniać
żrećjeść
żrećspożywać
żrećzmiatać pokarm
żrećkarmić się
żrećzapychać się
żrećpożywiać się
żrećpołykać
żrećdożywiać się