Hasła do definicji:

grupa wysp portugalskich na O.Atlantyckim, w dystr. Leira