Hasła do definicji:

gromadzony w szopie

HasłoOkreślenie hasła
OPAŁgromadzony w szopie
baliaw szopie pracza
opałdrwa w szopie
odrynagwarowo o stodole, szopie