Hasło do krzyżówki:

granica ekosystemu

HasłoOkreślenie hasła
ekotongranica ekosystemu
biotopsynonim ekosystemu
biotopmartwa, nieożywiona część ekosystemu