Hasła do definicji:

gonić co sił w nogach

HasłoOkreślenie hasła
rwaćgonić co sił w nogach
drałowaćgonić (co sił w nogach), mknąć, lecieć
galopowaćśpieszyć, mknąć, gonić (co sił w nogach)
cwałowaćgnać, biegnąć, śpieszyć, gonić (co sił w nogach)
biecpodążać, zdążać, śpieszyć, gnać, gonić (co sił w nogach
biegnąćpodążać, zdążać, śpieszyć, gnać, gonić (co sił w nogach)
kłusowaćgonić (co sił w nogach), lecieć, rwać, wyrywać, pruć, smarować
gazowaćpędzić (co tchu, jak wiatr,na łeb, na szyję), gonić (co sił w nogach)
galopowanieśpieszenie, mknięcie, gonienie (co sił w nogach)
grzaćśpieszyć, pędzić (co sił w nogach; co tchu; jak wiat; na łeb na szyję)