Hasła do definicji:

gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. Siedziba gminy to wieś Dźwierzuty.

HasłoOkreślenie hasła
Dźwierzutygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. Siedziba gminy to wieś Dźwierzuty.
Rozogigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. Siedziba gminy to wieś Rozogi.
Pozezdrzegmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Siedziba gminy to wieś Pozezdrze.
Płoskiniagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Siedziba gminy to wieś Płoskinia.
Dubeninkigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. Siedziba gminy to wieś Dubeninki.
Godkowogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. Siedziba gminy to wieś Godkowo.
Srokowogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. Siedziba gminy to wieś Srokowo.
Lelkowogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Siedziba gminy to wieś Lelkowo.
Markusygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. Siedziba gminy to wieś Markusy.
Łuktagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Siedziba gminy to wieś Łukta.
Purdagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Purda.
Dywitygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Dywity.
Stawigudagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Stawiguda.
Jonkowogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Jonkowo.
Rychlikigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. Siedziba gminy to wieś Rychliki.
Milejewogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. Siedziba gminy to wieś Milejewo.
Świątkigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Świątki.
Kurzętnikgmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. Siedziba gminy to wieś Kurzętnik.
Wilczętagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Siedziba gminy to wieś Wilczęta.
Płośnicagmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim. Siedziba gminy to wieś Płośnica.
banie... Mazurskie ; gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. Siedziba gminy to wieś Banie Mazurskie.
Kruklankigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Siedziba gminy to wieś Kruklanki nad rzeką Sapiną.
Prostkigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim. Siedziba gminy to wieś Prostki nad rzeką Ełk.
Pieckigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. Siedziba gminy to wieś Piecki nad jez. Wągiel.
Wydminygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Siedziba gminy to wieś Wydminy nad Jeziorem Wydmińskim.
Małdytygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Siedziba gminy to wieś Małdyty nad jeziorem Sambród.
Miłkigmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Siedziba gminy to wieś Miłki, tu Jezioro Miłkowskie (Wobel).
Sorkwitygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. Siedziba gminy to wieś Sorkwity znajdująca się w otoczeniu dwóch jezior Lampackiego i Gielądzkiego.
JuchyStare ... : gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim. Siedziba gminy to wieś Stare Juchy nad rzeką Gawlik, na przesmyku miedzy jeziorami: Jędzelewo, Rekąty i Ułówki.