Hasła do definicji:

gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim