Hasła do definicji:

geograficzna nazwa cieku, zbiornika lub akwenu wodnego