Hasła do definicji:

górna część ołtarza

HasłoOkreślenie hasła
retabulumgórna część ołtarza
nastawagórna część ołtarza
mensaczęść ołtarza
NASTAWAczęść ołtarza nad stołem
predelladolna część nastawy ołtarza
nastawawartość początkowa jak część ołtarza
mensazasadnicza część ołtarza w formie kamiennej płyty
mensagłówna część ołtarza z zagłębieniem na relikwie męczenników
MENSAzasadnicza część ołtarza (w formie płyty lub skrzyni na nóżkach) z miejscem na relikwie męczenników