Hasła do definicji:

góra, pagórek

HasłoOkreślenie hasła
zwałgóra, pagórek
górkapagórek
kempagórek polodowcowy
baraniecpagórek skalny
kemczwartorzędowy pagórek
wydmapagórek piasku
wzniesieniepagórek, wzgórze
zaspaśnieżny pagórek
mutonpolodowcowy pagórek
tellpagórek sztuczny
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
DRUMLINpagórek pochodzenia lodowcowego.
wyniosłośćwzniesienie, wzgórze, pagórek
tallpagórek z ruinami
wzniesieniewzgórze, wzgórek, pagórek
KĘPINApagórek porośnięty krzakami
hałdanasyp, osypisko, piarg, pagórek
drumlineliptyczny, asymetryczny pagórek polodowcowy
kempagórek o płaskim wierzchołku
talltell, sztucznie uformowany pagórek
kempagórek w szczelinie lodowca
baraniecmuton, podłużny pagórek skalny
baraniecpodłużny pagórek podłoża skalnego
Górawzgórze, pagórek, górotwór, wyniosłość terenu
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
benbenw mitologii egipskiej pagórek - zaczątek świata
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
tellpagórek powstały z nawarstwienia szczątków dawnych osad
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
tufurpagórek o średnicy do 2 m pochodzenia mrozowego
palsopagórek pokryty torfem z lodowymi warstwami i soczewkami
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec