Hasła do definicji:

ftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc

HasłoOkreślenie hasła
naukaftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
naukaftyzjatria - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
FTYZJATRIAnauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
ftyzjologiaftyzjatria - nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
ftyzjatrianauka o gruźlicy płuc i jej leczeniu