Hasła do definicji:

film S. Soderbergha z J. Roberts (Oscar) w roli tytułowej

HasłoOkreślenie hasła
ERINBROCKOVICHfilm S. Soderbergha z J. Roberts (Oscar) w roli tytułowej
KILERfilm J. Machulskiego z C. Pazurą w roli tytułowej
LEONZAWODOWIECfilm Luca Bessona z J. Reno w roli tytułowej
HAKERfilm J. Zaorskiego z B. Obuchowiczem w roli tytułowej (2002)