Hasła do definicji:

film M. Dutkiewicza z A. Krukówną i M. Stuhrem z 1999 r.

HasłoOkreślenie hasła
FUKSfilm M. Dutkiewicza z A. Krukówną i M. Stuhrem z 1999 r.
OJCIECCHRZESTNYfilm F.F. Coppoli z M. Brando i A. Pacino z 1972 r.