Hasła do definicji:

figura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.

HasłoOkreślenie hasła
ANAFORAfigura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.
epistrofaepifora, powt. tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kolejnych zdań
anaforapowtórzenie tego samego wyrazu na początku kolejnych zdań lub wersów