Hasła do definicji:

figura retoryczna

HasłoOkreślenie hasła
upostaciowieniefigura retoryczna
epistrofafigura retoryczna
morfizacjafigura retoryczna
litotafigura retoryczna
epanodosfigura retoryczna
epiforafigura retoryczna
epanalepsafigura retoryczna
epexegesisapozycja, figura retoryczna
dubitatiopowątpiewanie, figura retoryczna
anadiplozapowtórzenie, figura retoryczna
paronomazjaannominacja, figura retoryczna
apozycjaepexegesis, figura retoryczna
powątpiewaniedubitatio, figura retoryczna
antyklimaksfigura retoryczna, gradacja opadająca
chiazmfigura retoryczna, odmiana inwersji
aposjopezaaposiopeza, niedopowiedzenie, figura retoryczna
eksklamacjafigura retoryczna mająca spotęgować ekspresję
epitrochasmosfigura retoryczna stos. w celu zdynamizowania wypowiedzi
diaforafigura retoryczna polegająca na powtórzeniu części wypowiedzi
antytezafigura retoryczna szczególnie modna w poezji barokowej
epifrazafigura retoryczna polegająca na dopełnieniu skończonego zdania nowym
antytezafigura retoryczna zestawiająca w całość 2 przeciwstawnych pojęć
metabazaapostrofa, figura retoryczna polegająca na bezpośrednim, wyniosłym zwrocie do bóstwa
antyfrazafigura retoryczna polegająca na określeniu cechy za pomocą zaprzeczonego antonimu
diaforafigura retoryczna polegająca na powtarzaniu pewnej treści dla wzmocnienia wyrazistości wypowiedzi
katabasismuzyczna figura retoryczna stosowana do wyrażenia zjawisk budzących strach lub odrazę
litotaantyfraza, figura retoryczna oznaczająca cechę, utworzona przez zaprzeczenie wyrażenia oznaczającego cechę przeciwną
niedomówieniefigura retoryczna polegająca na nagłym przerwaniu wypowiedzi w celu wywołania większego wrażenia
diaforafigura retoryczna polegająca na zestawieniu podobnie lub jednakowo brzmiących wyrazów o różnym znaczeniu