Hasła do definicji:

federacja , konfederacja , unia , stowarzyszenie

HasłoOkreślenie hasła
aliansfederacja , konfederacja , unia , stowarzyszenie
ugrupowaniefederacja , konfederacja , unia
ligafederacja , konfederacja , unia
obózfederacja, konfederacja, unia
koalicjakoalicyjka , federacja , konfederacja , unia
konfederacjastowarzyszenie, federacja, unia
frontkorporacja , federacja , konfederacja
ruchsojusz, federacja, konfederacja
partiaprzymierze, federacja, konfederacja
zrzeszeniefederacja , sojusz , konfederacja
kongresfederacja, konfederacja, związek
organizacjafederacja , konfederacja , alians
blokpolit. federacja, konfederacja, stronnictwo, kongres
stowarzyszeniekonfederacja , unia , korporacja
zgrupowaniekonfederacja , unia , koalicja
stronnictwokonfederacja, partia, unia
związekkonfederacja , unia , korporacja
korporacjafederacja , unia , zjednoczenie