Hasła do definicji:

epistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów

HasłoOkreślenie hasła
EPIFORAepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów.
epiforaepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów
EPISTROFAepifora, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów.
anaforapowtórzenie tego samego wyrazu na początku kolejnych zdań lub wersów
ANAFORAfigura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.
epistrofaepifora, powt. tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kolejnych zdań