Hasła do definicji:

enzym mający zdolność odszczepiania atomów wodoru

HasłoOkreślenie hasła
dehydrogenazaenzym mający zdolność odszczepiania atomów wodoru
oksydazaenzym katalizujący oderwanie od różnych związków atomów wodoru lub elektronów i wiązanie ich z tlenem cząsteczkowym
czterowartościowośćzdolność przyłączania czterech atomów wodoru