Hasła do definicji:

enzym katalizujący przenoszenie związków

HasłoOkreślenie hasła
oksydazaenzym katalizujący przenoszenie związków
oksydazaenzym katalizujący oderwanie od różnych związków atomów wodoru lub elektronów i wiązanie ich z tlenem cząsteczkowym
UREAZAenzym katalizujący reakcję rozkładu mocznika
dezaminazaenzym katalizujący rozerwanie wiązania między węglem i azotem