Hasła do definicji:

eliminacja cząsteczek fluorowodorów z fluorowcopochodnych

HasłoOkreślenie hasła
dehydrohalogenowanieeliminacja cząsteczek fluorowodorów z fluorowcopochodnych
dehalogenowanieodfluorowcowanie, elimin. cząsteczek fluorowców z fluorowcopochodnych
odfluorowcowaniedehalogenowanie, elimin. cząsteczek fluorowców z fluorowcopochodnych