Hasła do definicji:

efemeryzm, tymczasowość, przejściowość

HasłoOkreślenie hasła
nikłośćefemeryzm, tymczasowość, przejściowość
krótkotrwałośćtymczasowość, przejściowość
krótkowiecznośćtymczasowość, przejściowość, przelotność
prowizorycznośćtymczasowość, przejściowość, doraźność
krótkośćtymczasowość, przejściowość, przelotność