Hasło do krzyżówki:

dzwonnica w formie wieży

HasłoOkreślenie hasła
kampaniladzwonnica w formie wysmukłej wieży, stanowiąca osobny budynek przy kościele
zigguratstarożytna świątynia babilońska w formie tarasowo uformowanej wieży.