Hasła do definicji:

dział sensytometrii fotograficznej, bada gęstość optyczną fotogr.

HasłoOkreślenie hasła
densytometriadział sensytometrii fotograficznej, bada gęstość optyczną fotogr.