Hasła do definicji:

dyrektor przedsiębiorstwa

HasłoOkreślenie hasła
menedżerdyrektor przedsiębiorstwa
managerdyrektor przedsiębiorstwa
FIRMYprzedsiębiorstwa
przedsiębiorcawłaściciel przedsiębiorstwa
audytkontrola przedsiębiorstwa
aktywaczynne środki przedsiębiorstwa
żeglugowiecpracownik przedsiębiorstwa żeglugowego
dyrektormanager dużego przedsiębiorstwa
PRYWACIARZpot. właścicielu przedsiębiorstwa
aktywaśrodki gospodarcze przedsiębiorstwa
managementzarząd przedsiębiorstwa lub korporacji
pasywadługi i zobowiązania przedsiębiorstwa
AKTYWAogół środków gospodarczych przedsiębiorstwa
Bibendummaskotka francuskiego przedsiębiorstwa Michelin
DYREKCJAkierownictwo zakładu, przedsiębiorstwa (kopalni)
TANTIEMYudziały z zysków przedsiębiorstwa
akcjonariatogół akcjonariuszy danego przedsiębiorstwa
PASYWAdługi i zobowiązania przedsiębiorstwa (firmy)
aktywaśrodki własne w gestii przedsiębiorstwa
prokurentpełnomocnik przedsiębiorstwa handlowego lub bankowego
FILIAekspozytura, (agencja, oddział większego przedsiębiorstwa)
akcjonariuszposiadacz akcji, współwłaściciel przedsiębiorstwa akcyjnego
saskrót przedsiębiorstwa o wielu udziałowcach
likwidatorurzędnik przeprowadzający likwidację przedsiębiorstwa albo organizacji
antreprenerwłaściciel prywatnego przedsiębiorstwa teatralnego lub cyrkowego
popiwekpłaciły w pewnych okresach przedsiębiorstwa państwowe
finansowiecpracownik aparatu finansowego państwa lub przedsiębiorstwa
paczkarniadział przedsiębiorstwa gdzie pakuje się towary
likwidacjazniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś (np. przedsiębiorstwa)
proporzecwskazuje na przynależność statku do przedsiębiorstwa żeglugowego
kuksakcje przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem surowców naturalnych
centralastamtąd płyną instrukcje do filii, oddziałów przedsiębiorstwa
paczkowniapaczkarnia, dział przedsiębiorstwa gdzie pakuje się towary
prezesstoi na czele jakiegoś stowarzyszenia lub przedsiębiorstwa
wodomierzlicznik odczytywany przez inkasenta z przedsiębiorstwa wodociągowego
prokurentwystępuje w imieniu przedsiębiorstwa handlowego lub bankowego
podatekod ponadnormatywnych wynagrodzeń, płacony przez przedsiębiorstwa państwowe - popiwek
HOTELARSTWOprowadzenie przedsiębiorstwa związanego z wynajmowaniem pokojów (albo -i.)
restrukturyzacjaprocedura radykalnego przeprojektowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstwa lub instytucji
upadłośćpo jej ogłoszeniu na teren przedsiębiorstwa wkracza komornik