Hasło do krzyżówki:

duży zbiornik wodny

HasłoOkreślenie hasła
jezioroduży zbiornik wodny
jezioro Titicacaduży zbiornik wodny w Peru i Boliwii
Titicacaduży zbiornik wodny w Peru i Boliwii
akwenzbiornik wodny
stawzbiornik wodny
sadzawkaniewielki zbiornik wodny
osadniksztuczny zbiornik wodny
STAWniewielki (sztuczny) zbiornik wodny
kanałsztuczny zbiornik wodny o wydłużonym kształcie
żurJezioro Żurowskie, Zbiornik Wodny Żur, Jezioro Tleńskie
pokunasztuczna sadzawka; zbiornik wodny służący do czynności rytualnych
delfinariumzbiornik wodny do hodowli, tresury i pokazów delfinów
Domaniówtu jest zaporowy zbiornik wodny zbudowany na rzece Radomce