Hasła do definicji:

drzewo lub koks

HasłoOkreślenie hasła
opałdrzewo lub koks
żeleźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
żelaźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
opałkoks lub torf
opałkoks lub węgiel
opałtorf lub koks
opałdrwa lub koks
OPAŁkoks lub drwa, mazut
opałdrewno, koks lub węgiel
PALIWOkoks, mazut, uran lub benzyna