Hasła do definicji:

drwa lub koks

HasłoOkreślenie hasła
opałdrwa lub koks
OPAŁkoks lub drwa, mazut
opałkoks lub torf
opałdrzewo lub koks
opałkoks lub węgiel
opałtorf lub koks
opałdrewno, koks lub węgiel
PALIWOkoks, mazut, uran lub benzyna
żeleźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
żelaźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks