Hasła do definicji:

drewno lub węgiel

HasłoOkreślenie hasła
OPAŁwęgiel lub drewno
opałdrewno lub węgiel
opałdrewno, koks lub węgiel
opałdrewno lub węgiel w piwnicy
komórkapomieszczenie na węgiel lub drewno
niemetalsiarka lub węgiel
opałkoks lub węgiel
KOMÓRKAfotoelektryczna lub na węgiel
żelaźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
żeleźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
niemetalsiarka lub węgiel,ale nie ołów ani miedź
pospółkamateriał sypki nie sortowany np. kruszywo budowlane lub węgiel
odkrywkawyrobisko górnicze, z którego eksploatuje się węgiel lub inne minerały
bunkierzbiornik na materiały sypkie (ziarno, piasek) lub występujące w kawałkach (węgiel, rudy)