Hasła do definicji:

dostojnik w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
kamesdostojnik w dawnej Polsce
komesw Polsce XI-XII w, dostojnik zarządzający okręgiem administracyjnym
wieśniakchłop w dawnej Polsce
acanpan w dawnej Polsce
prawokardynalne w dawnej Polsce
tynfmoneta w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
senatrada królewska w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
wilkierzustawa rady miejskiej w dawnej Polsce
rajcaw dawnej Polsce urzędował w ratuszu
serzynektanie, niefarbowane płótno w dawnej Polsce
FRANTw dawnej Polsce wędrowny komediant, błazen
władykaw dawnej Polsce: władca, pan, zwierzchnik
BUŁAWAw dawnej Polsce symbol władzy hetmańskiej