Hasła do definicji:

dostarczyć

HasłoOkreślenie hasła
doręczyćdostarczyć
daćdostarczyć
doprowadzićdostarczyć
oddawaćdostarczyć
dostarczaćdostarczyć
oddaćdostarczyć
udzielićdostarczyć
przetransportowaćdostawić , dostarczyć
przyholowywaćprzyciągnąć , dostarczyć
posłaćwystosować, dostarczyć
sprowadzićdostarczyć, ściągnąć
wysłaćwytransportować, dostarczyć
odeskortowaćdostarczyć, odtransportować
przeholowaćprzyciągnąć, dostarczyć
przyciągnąćprzynieść, dostarczyć
podholowaćprzyciągnąć, dostarczyć
dotransportowaćdostarczyć , odeskortować
przesłaćdostarczyć , ekspediować
przeprowadzićprzywieść, dostarczyć
dowlecpoprzynosić , naprzynosić , dostarczyć
przekazaćdoręczyć, dostarczyć, użyczyć
przyholowaćprzyciągnąć, dostarczyć, przywlec
odnieśćpozwracać, dostarczyć, zdać
odholowaćprzyciągnąć, dostarczyć, zawieść
przywieźćdostarczyć , ściągnąć , naściągać
zaprowadzićdostarczyć, doholować, przyholować
podrzucaćdostarczyć komuś coś
przywlecpoprzynosić , naprzynosić , dostarczyć
przyprowadzićprzywieść, dostarczyć, odstawić
przewieźćdowieźć , odwieźć , dostarczyć
zdaćdostarczyć, powierzyć, zwrócić
podrzucićdostarczyć komuś coś
roznieśćdostarczyć, rozprowadzić, porozprowadzać
porozprowadzaćpozanosić, doręczyć, dostarczyć
podsunąćdać, dostawić, dostarczyć
podprowadzićdostarczyć, doholować, odholować
zanieśćdostarczyć, doręczyć, zwrócić
nastręczyćnasunąć, podsunąć, dostarczyć
donieśćprzynieść, dostarczyć, dołączyc
przynieśćdostarczyć, doręczyć, dostawić
rozprowadzićdostarczyć, rozwieźć, roznieść
oddaćzdać, przekazać, dostarczyć
zawieśćodstawić, dostarczyć, doholować
pozanosićdostarczyć, doręczyć, pozwracać
doholowaćprzyciągnąć , dostarczyć , zawieść
dowieśćzaprowadzić , dostarczyć , odstawić
przywieśćpodprowadzić, zaprowadzić, dostarczyć
podstawiaćprzeprowadzić, dostarczyć coś gdzieś
dowieźćdostarczyć na określone miejsce
dotlenićdostarczyć dodatkową ilość tlenu