Hasła do definicji:

dostarczyć

HasłoOkreślenie hasła
doprowadzićdostarczyć
dostarczaćdostarczyć
doręczyćdostarczyć
udzielićdostarczyć
oddaćdostarczyć
przesłaćdostarczyć, ekspediować
sprowadzićdostarczyć, ściągnąć
odeskortowaćdostarczyć, odtransportować
przeholowaćprzyciągnąć, dostarczyć
dotransportowaćdostarczyć, odeskortować
przeprowadzićprzywieść, dostarczyć
przyciągnąćprzynieść, dostarczyć
podholowaćprzyciągnąć, dostarczyć
przetransportowaćdostawić, dostarczyć
przyholowywaćprzyciągnąć, dostarczyć
przekazaćdoręczyć, dostarczyć, użyczyć
przyholowaćprzyciągnąć, dostarczyć, przywlec
odholowaćprzyciągnąć, dostarczyć, zawieść
oddaćzdać, przekazać, dostarczyć
przywieźćdostarczyć, ściągnąć, naściągać
przyprowadzićprzywieść, dostarczyć, odstawić
zanieśćdostarczyć, doręczyć, zwrócić
zaprowadzićdostarczyć, doholować, przyholować
podrzucaćdostarczyć komuś coś
dowlecpoprzynosić, naprzynosić, dostarczyć
porozprowadzaćpozanosić, doręczyć, dostarczyć
zawieśćodstawić, dostarczyć, doholować
przewieźćdowieźć, odwieźć, dostarczyć
podrzucićdostarczyć komuś coś
donieśćprzynieść, dostarczyć, dołączyc
przywlecpoprzynosić, naprzynosić, dostarczyć
rozprowadzićdostarczyć, rozwieźć, roznieść
odnieśćpozwracać, dostarczyć, zdać
dowieśćzaprowadzić, dostarczyć, odstawić
nastręczyćnasunąć, podsunąć, dostarczyć
przynieśćdostarczyć, doręczyć, dostawić
pozanosićdostarczyć, doręczyć, pozwracać
doholowaćprzyciągnąć, dostarczyć, zawieść
przywieśćpodprowadzić, zaprowadzić, dostarczyć
dowozićdostarczyć na określone miejsce