Hasła do definicji:

donośność dźwięku, głosu

HasłoOkreślenie hasła
BRZMIENIEdonośność dźwięku, głosu
brzmieniecałokształt odbieranego wrażenia dźwiękowego, dźwięczność, rozległość, donośność dźwięku (głosu)
wolumendonośność dźwięku i stopień jego nasycenia
brzmieniewydawanie, wytwarzanie dźwięku, głosu
zabarwieniecharakterystyczne brzmienie głosu lub dźwięku
TEMBR(charakterystyczna) barwa dźwięku (lub głosu)
cichonie czyniąć hałasu, nie wydając głosu, dźwięku